Αρχική » Free eBook Widgets

Free eBook Widgets

Μπορείτε να προσθέσετε το Widget του 24grammata.com για τα Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βιβλία (eBook), στην ιστοσελίδα σας, διαλέγοντας το μέγεθος που θέλετε και βάζοντας τον αντίστοιχο κώδικα .

You can get the Free eBook Widget from 24grammata.com by choosing the size that you like and adding the code to your website.

300×250

 

<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”300px” height=”273px” id=”InsertWidget_aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″ align=”middle”><param name=”movie” value=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”/><param name=”quality” value=”high” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”menu” value=”false” /><param name=”flashvars” value=”r=2&appId=aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″ /> <embed src=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”  name=”InsertWidget_aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″  width=”300px” height=”273px” quality=”high” menu=”false” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” align=”middle” flashvars=”r=2&appId=aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″ ></embed></object>

 

150×400 <object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”170px” height=”423px” id=”InsertWidget_20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″ align=”middle”><param name=”movie” value=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”/><param name=”quality” value=”high” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”menu” value=”false” /><param name=”flashvars” value=”r=2&appId=20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″ /> <embed src=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”  name=”InsertWidget_20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″  width=”170px” height=”423px” quality=”high” menu=”false” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” align=”middle” flashvars=”r=2&appId=20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″ ></embed></object>