Διηγήµατα,  Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ
αγορά σε όλα τα βιβλιοπωλεία και
on line κλικ εδώ (κούριερ / δωρεάν ταχυδρομικά για όλη την επικράτεια)
τηλεφωνική παραγγελία (αντικαταβολή) στο τηλ.: 210 612 70 74
Οι εκδόσεις 24γράμματα παρουσιάζουν τα διηγήματα της πρώτης ελληνιδας πεζογράφου, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.
Για πρώτη φορά, οι σύγχρονοι αναγνώστες, έχουν …

Read the full story »
Α. Γλώσσα / Τέχνες

Α1. Ιστορία της Λογοτεχνίας Α2. Από τη Ζωή των Λέξεων Α3. Σύγχρονοι Λογοτέχνες Α4. Κινηματογράφος Α5. Θέατρο Α6. Φωτογραφία Α7. Ζωγραφική Α8. Μουσική Α9. Τραγούδι Α10. Μουσεία-βιβλιοθήκες Α11. Λόγος Α12. Εάν Α13. Μέση Ανατολή Α14. Ελπήνορες (άδοξοι δημιουργοί)

Β. Ιστορία

Β1. Αρχαιότητα Β2. Ιστορικά γεγονότα Β3. Ελλάδα 1821 – 1864 Β4. Ελλάδα 1940 – 1950 Β5. Ελλάδα 1967 – 1974 Β6. Ιστορικά ταξίδια Β7. Ιστορίες της Αθήνας Β8. Νυχτ. ζωή / Ιστορ. καφενεία Β9. Ιστορία του αυτοκινήτου Β10. Καστελόριζο Β11. Κύπρος Β12. Θρακικός ΑντίκΤυπος Β13. Βυζάντιο – Μεσαίωνας

Γ. Επιστήμη / Κοινωνική Ζωή

Γ1. Εκπαίδευση Γ2. Ειδική Εκπαίδευση Γ3. Θετικές επιστήμες Γ4. Ιατρική Γ5. Οικονομία Γ6. Πολιτική Γ7. Θρησκεία Γ8. Λαογραφία Γ9. Θέματα νεολαίας Γ10. Αθλητισμός Γ11. Φύση Γ12. Καλειδοσκόπιο Γ13. Πολιτικός Λόγος Γ14. Φύση και Στοχασμός

Δ. Ελληνισμός

Δ1. Ιστορία της ξενιτιάς Δ2. Θέματα αποδήμων Δ3. Καλλιτεχνική ζωή αποδήμων Δ4. Παλιννόστηση Δ5. Αλλοδαποί Ελληνόφωνοι Δ6. Η φυλή των Καλάς (Καλάσα) Δ7. Ελληνόφωνοι Κάτω Ιταλίας Δ8. ΜΜΕ Ομογένειας Δ9. Έλληνες Αμερικής Δ10. Έλληνες Αυστραλίας Δ11. Έλληνες Γερμανίας Δ12. Ξενόγλωσση Αρθρογραφία Δ13. Δημήτρης Τσαφέντας

Ε. Επικαιρότητα / free ebooks

Ε1. Επικαιρότητα Ε2. Βιβλιοπαρουσίαση Ε3. Αστικοί Μύθοι Ε4. Παυσίλυπος Λόγος Ε5. Ασήμαντα Πράγματα Ε6. Κύρια Ονόματα Ε7. Προσωπικότητες Ε8. 24grammata WebTV Ε9. Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί Ε10. Φωτογραφικά Albums Ε11. Free eBooks in Italiano Ε12. Ηλεκτρονικά Βιβλία (eBooks) Ε13. Free eBooks in English

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο
Στείλτε το άρθρο
Αρχική » Αρχαιότητα

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη.

Προστέθηκε από

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 24grammata.com imagesἩ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη.

Δρ. Ειρήνη Αρτέμη

Phd & MA Θεολογίας

Θεολόγος –Φιλόλογος

eartemi@theol.uoa.gr

 Διαβάστε όλες τις μελέτες της Ειρήνης Αρτέμης που δημοσιεύτηκαν από το 24grammata.com κλικ εδώ

ΑΘΗΝΑ, 2012-2013

διαβάστε όλη τη μελέτη σε μορφή .pdf

ΑΘΗΝΑ 2012

Εἰσαγωγή: Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς
Ὁ Σταγειρίτης φιλόσοφος δαπανᾶ μεγάλο μέρος τῶν ἔργων του ἀσχολούμενος μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀρετῆς. Πάνω στὴν ἔννοια τοῦ ὅρου αὐτοῦ θεμελιώνει τὴ φιλοσοφία του γιὰ τὴν ἠθική, τὴν ὁποία ἐξαρτᾶ σὲ μέγιστο βαθμὸ μὲ τὴν ἀρετή. Αὐτὴ εἶναι τὸ μέσο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ὕψιστου ἀγαθοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς εὐδαιμονίας. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι πραγματεύεται τὴν ἔννοια τῆς ἀρετῆς σὲ τρία ἔργα του: τὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια, τὰ Ἠθικὰ μεγάλα καὶ τὰ Ἠθικὰ Εὐδήμεια. Ἐπειδὴ σὲ καθένα ἔργο ἀπὸ τὰ προηγούμενα πραγματεύεται τὸ περιεχόμενο τῆς ἀρετῆς μὲ διαφορετικὸ τρόπο, προσπαθώντας νὰ γίνει κατανοητὸς καὶ νὰ ἀγγίξει τὶς εὐαίσθητες χορδὲς τοῦ μυαλοῦ καὶ τῆς ψυχῆς, διαφορετικοῦ κάθε φορᾶ κοινοῦ μαθητῶν, ἐπιστημόνων, ἁπλῶν ἀκροατῶν.
Ὁ Ἀριστοτέλης θεωρεῖ ὅτι ὁποιαδήποτε τέχνη -καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν ἐννοοῦμε μόνο κάθε τεχνικὴ δραστηριότητα ἀλλὰ καὶ κάθε δραστηριότητα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴ διανόηση τὸ νοῦ- σκοπὸ ἔχει τὴν ἐπίτευξη κάποιου ἀγαθοῦ . Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὅλα ἔχουν μία νομοτέλεια γιὰ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀπόκτηση τοῦ ὑπέρτατου ἀγαθοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν εὐδαιμονία. Ἡ ἠθική φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη ἔχει τελολογικὸ χαρακτήρα. Ὅλη ἡ φύση ἀπαρτίζεται ἀπὸ ὄντα καὶ πράγματα ποὺ ἔχουν κάποιο τέλος (σκοπό), δηλαδὴ ὑπόκεινται σὲ ἐντελέχεια . Τὸ τέλος εἶναι ὁ στόχος γιὰ νὰ πετύχουμε αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ἄριστο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ φιλόσοφος παρομοιάζει τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ μὲ τὸ στόχο ποὺ βάζουν οἱ τοξότες, οἱ ὁποῖοι ὅσο πιὸ πολὺ ἐξασκοῦνται τόσο εὐκολότερα μποροῦν νὰ πετύχουν τὸ στόχο τους. … διαβάστε όλη τη μελέτη σε μορφή .pdf