Γεώργιος Αντ. Καπαρός,  H Κρήτη, η Πάρος και τα Αρχοντόπουλα

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και on line (δωρεάν ταχυδρομικά-κουριερ, για όλη την επικράτεια)

Γεώργιος Αντ. Καπαρός

H Κρήτη, η Πάρος και τα Αρχοντόπουλα

Η Διαχρονική Συμπεριφορά των Ανθρώπων στην Ιστορία

Η σχεδόν παράλληλη πορεία της Κρήτης και της Πάρου από την Βενετοκρατία έως την Τουρκοκρατία.

 

Η ιστορία …

Read the full story »
Α. Γλώσσα / Τέχνες

Α1. Ιστορία της Λογοτεχνίας Α2. Από τη Ζωή των Λέξεων Α3. Σύγχρονοι Λογοτέχνες Α4. Κινηματογράφος Α5. Θέατρο Α6. Φωτογραφία Α7. Ζωγραφική Α8. Μουσική Α9. Τραγούδι Α10. Μουσεία-βιβλιοθήκες Α11. Λόγος Α12. Εάν Α13. Μέση Ανατολή Α14. Ελπήνορες (άδοξοι δημιουργοί)

Β. Ιστορία

Β1. Αρχαιότητα Β2. Ιστορικά γεγονότα Β3. Ελλάδα 1821 – 1864 Β4. Ελλάδα 1940 – 1950 Β5. Ελλάδα 1967 – 1974 Β6. Ιστορικά ταξίδια Β7. Ιστορίες της Αθήνας Β8. Νυχτ. ζωή / Ιστορ. καφενεία Β9. Ιστορία του αυτοκινήτου Β10. Καστελόριζο Β11. Κύπρος Β12. Θρακικός ΑντίκΤυπος Β13. Βυζάντιο – Μεσαίωνας

Γ. Επιστήμη / Κοινωνική Ζωή

Γ1. Εκπαίδευση Γ2. Ειδική Εκπαίδευση Γ3. Θετικές επιστήμες Γ4. Ιατρική Γ5. Οικονομία Γ6. Πολιτική Γ7. Θρησκεία Γ8. Λαογραφία Γ9. Θέματα νεολαίας Γ10. Αθλητισμός Γ11. Φύση Γ12. Καλειδοσκόπιο Γ13. Πολιτικός Λόγος Γ14. Φύση και Στοχασμός

Δ. Ελληνισμός

Δ1. Ιστορία της ξενιτιάς Δ2. Θέματα αποδήμων Δ3. Καλλιτεχνική ζωή αποδήμων Δ4. Παλιννόστηση Δ5. Αλλοδαποί Ελληνόφωνοι Δ6. Η φυλή των Καλάς (Καλάσα) Δ7. Ελληνόφωνοι Κάτω Ιταλίας Δ8. ΜΜΕ Ομογένειας Δ9. Έλληνες Αμερικής Δ10. Έλληνες Αυστραλίας Δ11. Έλληνες Γερμανίας Δ12. Ξενόγλωσση Αρθρογραφία Δ13. Δημήτρης Τσαφέντας

Ε. Επικαιρότητα / free ebooks

Ε1. Επικαιρότητα Ε2. Βιβλιοπαρουσίαση Ε3. Αστικοί Μύθοι Ε4. Παυσίλυπος Λόγος Ε5. Ασήμαντα Πράγματα Ε6. Κύρια Ονόματα Ε7. Προσωπικότητες Ε8. 24grammata WebTV Ε9. Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί Ε10. Φωτογραφικά Albums Ε11. Free eBooks in Italiano Ε12. Ηλεκτρονικά Βιβλία (eBooks) Ε13. Free eBooks in English

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο
Στείλτε το άρθρο
Αρχική » editorial, Βιβλία για νέους, Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βιβλία στα Ελληνικά (eΒooks), Εκπαίδευση, Ψυχολογία - Εκπαίδευση - Μελέτες

Τα Αγγλικά στα Δημοτικά Σχολεία

Προστέθηκε από

παπαχρηστου 24γραμματαEιρήνη Παπαχρήστου


ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΠΕ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Το Τεσσαρακοστό έβδομο (47) βιβλίο της σειράς   “εν καινώ”   (αριθμός σειράς 47, ημ. έκδοσης: 16/06/2013) είναι  η επιστημονική μελέτη της Ειρήνης Παπαχρήστου

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]
Αντί Προλόγου

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ειsαγωγή
1.1. ΤΠΕ και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Δημοτικού σχολείου
1.2. Οι ΤΠΕ και η συμβολή τους στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και πρακτικές

1.3. Θεωρίες Μάθησης

1.4. Οι ιδιότητες του υπολογιστή ως μέσο και γνωστικό εργαλείο

1.5. Η σημασία των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών

για τους υπολογιστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισαγωγή
2.1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς

2.2. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων
Γλωσσών

2.3. ΤΠΕ και Διδακτική των Ξένων Γλωσσών

2.4. Η εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τη βοήθεια των Η/Υ

(CALL- Computer Assisted Language Learning)

2.5.  Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

3.1. Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης

3.2. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των επικοινωνιακών υπηρεσιών του

3.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση του internet στη

Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Το δείγμα

1.2. Το ερευνητικό εργαλείο

1.3. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων

1.4. Ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

2.1.1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά

2.1.2.  Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

2.1.3.  Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές

2.1.4.  Η στάση των μαθητών απέναντι στον Η/Υ

2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2.2.1.  Προσωπικά στοιχεία

2.2.2.  Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές

2.2.3.  Αντιλήψεις για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

2.2.4.  Στάσεις Καθηγητών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ στη

διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου
72

2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

2.3.1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά

2.3.2.  Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές

2.3.3.  Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις ΤΠΕ

2.3.4.  Διεύθυνση σχολικής μονάδας και ΤΠΕ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.  Αναφορικά με τους Μαθητές

Β.  Αναφορικά με τους Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας

Γ.  Αναφορικά με τους Διευθυντές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.  Ερωτηματολόγιο Μαθητών

2.  Ερωτηματολόγιο Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

3.  Ερωτηματολόγιο Διευθυντών

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]